سجاد | SajjEO | سئو | طراحی سایت

طراحی برای سایت کارامل‌شاپ

طراحی بنر برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل

طراحی برای سایت اینترنتی کارامل

همانطور که قابل مشاهده است این سایت فروشگاه مادر و کودک می‌باشد. بدین صورت که مشتری اصلی این سایت بیشتر مادران باردار می‌باشند و به همین دلیل از رنگ‌های شاد در این سایت استفاده شده‌است. در زیر نمونه‌ای از بنرهای طراحی شده قابل مشاهده می‌باشد.

طراحی‌های صفحه اصلی

طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل
طراحی برای سایت فروشگاه اینترنتی کارامل

طراحی‌های عمودی

طراحی‌های عمودی