سجاد | SajjEO | سئو | طراحی سایت

طراحی سایت دکتر ندا روحی

طراحی وبسایت سایت دکتر ندا روحی | sajjeo

طراحی مینیمال

طراحی وبسایت برای سایت دکتر ندا روحی به صورتی بوده‌است که ریزه‌کاریهای مختلفی مورد نظر قرا گرفته‌است. در زیر مواردی آورده شده‌است.

طراحی صفحه اصلی

صفحه اصلی این وبسایت به صورت الهام از رنگهای آبی آسمانی و سفید بوده‌است و border-radius هم اکثرا روی 5px قرار گرفته‌است.

صفحه اصلی سایت دکتر ندا روحی | SajjEO
صفحه اصلی سایت دکتر ندا روحی | SajjEO
صفحه اصلی سایت دکتر ندا روحی | SajjEO

طراحی صفحه رزرو آنلاین وقت ویزیت

این صفحه نیز از نظر on-page SEO و سرعت مورد بررسی قرار گرفته است و امتیاز بالایی گرفته‌است.

صفحه رزرو نوبت‌دهی آنلاین سایت دکتر ندا روحی | SajjEO

طراحی لودر اختصاصی برای سایت

لودر اختصاصی برای سایت طراحی و کدزنی شد.

لودر سایت دکتر ندا روحی | SajjEO
لودر سایت دکتر ندا روحی | SajjEO

طراحی فرم اختصاصی تماس رایگان

لودر اختصاصی برای سایت طراحی و کدزنی شد.

فرم تماس رایگان سایت دکتر ندا روحی | sajjeo
css برای قسمت فرم سایت دکتر ندا روحی | SajjEO

طراحی بلاگ سایت

بلاگ سایت دکتر ندا روحی | sajjeo